27.10.23

4. ročník: Interaktívne učebnice

 
Obsahy
Výuková videa

4. ročník: Interaktívne učebnice a pracovné zošity

 Interaktívne učebnice

4. ročník

IUČ Matematika 4, verze 5.4
IPS Zajímavé počítání PS-1. a 2. díl, verze 5.4

IUČ Přírodověda 4, verze 5.41
IUČ Přírodověda 4-2. upravené vydání, verze 5.47
IPS Přírodověda 4, PS-2. upravené vydání, verze 5.46

IUČ Vlastivěda 4, Zeměpis,verze 5.42
IUČ Vlastivěda 4, Zeměpis-2. upravené vydání, verze 5.47
IPS Vlastivěda 4, Zeměpis, PS, verze 5.42
IPS Vlastivěda 4, Zeměpis, PS-2. upravené vydání, verze 5.46

IUČ Vlastivěda 4, Dějepis, verze 5.4
IPS Vlastivěda 4, Dějepis, PS, verze 5.41

IUČ Český jazyk 4, verze 5.4
IUČ Český jazyk 4-2. upravené vydání, verze 5.46
IUČ Český jazyk 4-původní řada-2. upravené vydání, verze 5.46
IPS Český jazyk 4, PS, verze 5.42

IUČ Čítanka 4 - Čtení s porozuměním, verze 5.41
IUČ Čtení nás baví 4, PS, verze 5.41

IUČ Informatika 4-2. upravené vydání, verze 5.50

4. ročník: Učebnice

ČESKÝ JAZYK
Český jazyk 4-pracovní sešit
VLASTIVĚDA-Naše vlast
Naše vlast pro 4. ročník ZŠ
Naše vlast
Vlastivědné mapy pro 1. stupeň ZŠ
VLASTIVĚDA-České dejiny
Vlastivěda 4, České dějiny od pravěku do začátku novověku-učebnice
Vlastivěda 4, České dějiny od pravěku do začátku novověku-PS

VLASTIVĚDA-Pověsti

Přehled nejstarších českých dějin


Pavel Koutský: Dějiny udatného českého národa 91-111

DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA
Pavel Koutský
91 Spolkový život v 19. století93 První světová válka95 Vznik Československa-28.10.191897 Kultura v meziválečném Československu99 Mnichov

101 Protektorát103 Padesátá léta

Pavel Koutský: Dějiny udatného českého národa 61-90

DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA
Pavel Koutský
63 Třicetiletá válka65 Jan Amos Komenský67 Baroko69 Hrabě Spork

71 Procesy s čarodějnicemi

Pavel Koutský: Dějiny udatného českého národa 31-60

DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA
Pavel Koutský
31 Václav II
32 Václav III
34 Hrady36 Jan Lucemburský38 Karel IV40 Václav IV

41 Gotická móda43 Husité v boji za pravdu45 Zničená země47 Petr Chelčický49 Dalibor

51 Nástup Habsburků60 Jan Jesenius

Pavel Koutský: Dějiny udatného českého národa 01-30

DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA
Pavel Koutský
02 Pravěcí zemědělci
03 Doba kovů05 Keltská kouzla07 Stěhování národů09 Sámova říše

11 Báje13 Svatý Václav-28.09.15 Svatý Vojtěch

28.6.23

Prázdniny 2023

PRÁZDNINY 2023
S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy.
Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.
Jan Amos Komenský

3. ročník: Poďakovanie

 POĎAKOVANIE
Pánu učiteľovi z lásky, Kamil Peteraj

Obzri sa späť,
späť do lavíc na tie múry triedy,
ticho tam leť,
do ríše pasteliek a kriedy.

Tíško leť do tej ríše,
život zavše na tvár ti píše
a kde je pán učiteľ náš.

Píšem na nebo písmená,
tomu, kto ma učil dýchať svet,
tomu, kto ma učil písať hlásky viet,
pánu učiteľovi z lásky.

Preč je čas hier,
pán učiteľ, kde sa detstvo stráca,
kde je ten mier,
kam z tých sŕdc unikla krása.

Ach, čo by som vám mohla kúpiť,
hoc aj celý svet za lásku
a vôkol múr a písmená.

Tomu, kto bol tak láskavý,
kto mi dával toľko múdrych rád
a bol k nám vrúcny ako kamarát,
pánu učiteľovi z lásky.

Už nastal čas,
keď stránky kníh život tieňmi strieda
a opäť raz,
jak kŕdeľ rozpŕchla sa trieda.

On žije v nás tým, čo vieme,
čo nechal v nás ponesieme,
na slnku a či v hĺbke jám.

Za tie hodiny vrúcnych slov,
mesiac prinesiem a vám ho dám,
no najradšej vám svoje srdce dám,
pánu učiteľovi z lásky.

Adamko Krajčí a Marta Krajčíová (babka)