29.6.22

2. ročník: Poďakovanie

POĎAKOVANIE

Ďakujeme pani učiteľke Helene Krejčovej za učenie a vedenie Adamka v 2.B. triede, ZŠ Chmelnice, Praha.Ďakujeme Deniske za doučovanie češtiny.
Ďakujeme Lucke za doučovanie angličtiny.

Adamko Krajčí a Marta Krajčíová (babka).

17.6.22

2. ročník: Online čítanie

2. ročník: Online prvouka

Neverte všetkému, čo sa vám predkladá. Skúmajte a presvedčte sa sami o všetkom. Jan Amos Komenský
PRVOUKA-INTERNET-2. ročník ZŠ-ČR

HRAVÁ PRVOUKA-ČLOVĚK A JEHO SVĚT-2. ročník ZŠ-ČR

Šachy

 

Veselý rybolov

 

Nezlob sa človíčku